تخت لاله

تخت لاله

تخت لاله.

شامل تخت -پاتختی -آینه کنسول و عسلی میباشد.

این مدل سرویس خواب در رنگ های مختلفی تولید میشود.

سرویس مبمان لاله که از مدرنترین مدل های شرکت میباشد. این سرویس شامل:سرویس خواب. نهار خوری و مبلمان 7 نفره میباشد.

تخت لاله برای خرید و یا سفرش این محصول میتوانید با شماره تماس 09359049001 تماش خاصل فرمایید

تخت لاله.این سرویس خواب شامل :آینه کنسول . پاتختی . عسلی  و تخت میباشد.

این سرویس خواب را میتوان در رنگ های مختلف سفتخت سرویس خواب لاله به صورتی طراحی شده است . که میتوان آن را در 2 رنگ انتخاب کنید.

به این صورت که:رنگ خود تخت و قیدها ساده باشد.

رنگ قسمت وسط آن به صورت گل یا ساده انتخاب شود.

در انتخاب رنگ ها دقت کنید که سرویس مورد نظرتان باب میلتان شود.

دلیل استفاده از رنگ صورتی؟

رنگ صورتی در واقع از ترکیب دو رنگ قرمز و سفید به دست می آید و جزو رنگ های گرم محسوب می شود. رنگ صورتی برای توصیف گل رز به کار می رود و مکمل آن،رنگ سبز میباشد.

صورتی رز، گل بهی، صورتی چرک، صورتی پر رنگ و صورتی جیغ .

طیف های مختلف رنگ صورتی محسوب می شوند.

کرم گستره رنگ روشنی است که از ترکیب هر سه رنگ اصلی (زرد، سرخ، آبی) و سفید به دست می‌آید و سفید غلبه دارد. گسترهٔ کرم شامل رنگهایی گرم، خنثی، تا سرد است. نام این رنگ از کرم خوراکی (خامه یا سرشیر) در زبان‌های اروپایی گرفته شده‌است و همرنگ خامه طبیعی است.

رنگ سفید مایل به زردی به مناسبت رنگ کرم (). نخودی.

رنگ‌های نزدیک: شیری، استخوانی، نخودی، بژ، نباتی، خاکی، بلوند

باتوجه به اینکه رنگ کرم یک رنگ خنثی است.

تقریبا با هر رنگی ست می‌شود.

اما این به معنای ممنوع بودن پوشیدن