مبلمان رئال

مبلمان رئال

مبلمان رئال.

سرویس مبلمان رئال که دارای رنگ های متنوع میباشد.

این مبلمان 7 نفره میباشد.

این سرویس مبلمان را می توانید در رنگ های مختلفی سفارش دهید.

رنگ اصلی کار رنگ قهوه ای میباشد.

رنگ قهوه‌ای قرمز یا نارنجی با شدت نور بسیار کم است. این نام به محدودهٔ وسیعی از رنگ‌ها از شیری گرفته تا قهوهایسوخته گفته می‌شود. از مخلوط رنگ قرمز و سیاه به دست می آید. در پارسی میانه به رنگ قهوه ای، کادرو (kãdru) گفته می شده است.

نگ قهوه ای، رنگ زمین و درختان و رنگ، كوه و تپه ها است و چون خاک غنی و بارور می باشد. رنگ قهوه ای به فرد حس تازگی و طبیعی بودن می بخشد هر چند که گاهی نیز می تواند نشانگر پیچیدگی باشد.

رنگ قهوه ای، رنگی گرم و خنثی است.

كه احساس آسایش، راحتی و امنیت را به وجود می آورد.

رنگ قهوه ای برانگیزاننده حس قدرت و اطمینان پذیری است.

این رنگ باعث می گردد كه انسان در قبال جامعه بینشی نوین و متعادل پیدا كرده و عزم انسان را در انجام كارها تقویت می بخشد. رنگ قهوه ای در محیط كار، می تواند احساس دوست داشتن نسبت به امور مختلف را به وجود آورد. از نظر روانشناسی، رنگ قهوه ای باعث می شود افراد واقع بینانه تر فكر كنند و حس وظیفه شناسی بیشتری نسبت به تصمیمات خود نشان دهند.