مبل لاله

مبلمان لاله

مبلمان لاله.

مبلمان لاله که در رنگ های مختلف تولید میشود.

این مبلمان 7 نفره میباشد.

رنگ بندی آن به صورت 2 رنگ می باشد . که همزمان از 2 رنگ کرم و صورتی استفاده شده است.

این سرویس خواب را میتوان در رنگ های مختلف سفتخت سرویس خواب لاله به صورتی طراحی شده است . که میتوان آن را در 2 رنگ انتخاب کنید.

به این صورت که:رنگ خود تخت و قیدها ساده باشد.

رنگ قسمت وسط آن به صورت گل یا ساده انتخاب شود.

در انتخاب رنگ ها دقت کنید که سرویس مورد نظرتان باب میلتان شود.

دلیل استفاده از رنگ صورتی؟

رنگ صورتی در واقع از ترکیب دو رنگ قرمز و سفید به دست می آید و جزو رنگ های گرم محسوب می شود. رنگ صورتی برای توصیف گل رز به کار می رود و مکمل آن،رنگ سبز میباشد.

صورتی رز، گل بهی، صورتی چرک، صورتی پر رنگ و صورتی جیغ .

طیف های مختلف رنگ صورتی محسوب می شوند.

کرم گستره رنگ روشنی است که از ترکیب هر سه رنگ اصلی (زرد، سرخ، آبی) و سفید به دست می‌آید و سفید غلبه دارد. گسترهٔ کرم شامل رنگهایی گرم، خنثی، تا سرد است. نام این رنگ از کرم خوراکی (خامه یا سرشیر) در زبان‌های اروپایی گرفته شده‌است و همرنگ خامه طبیعی است.

رنگ سفید مایل به زردی به مناسبت رنگ کرم (خامه). نخودی.

رنگ‌های نزدیک: شیری، استخوانی، نخودی، بژ، نباتی، خاکی، بلوند

باتوجه به اینکه رنگ کرم یک رنگ خنثی است.

تقریبا با هر رنگی ست می‌شود.

اما این به معنای ممنوع بودن پوشیدن